Draugystė daro neišardoma ir jos žavesį didina jausmas, kurio stinga meilei, – pasitikėjimas. – O. de Balzakas.

Politikos veikėjai nesivadovauja meile arba neapykanta, juos veikia interesai, o ne jausmai. – F. Česterfildas.

Žavėtis – tai prielankiai pripažinti kitų žmonių panašumą į mus. – Ambrozas Birsas.

Visi nuostabūs jausmai pasaulyje sveria mažiau už vieną gerą darbą. – Dž. R. Lovelis.

Stiprus žmogus yra tas, kuris gali valdyti savo mintis ir jausmus. – Napoleonas Bonapartas.

Būdamas jaunas, reikalavau iš žmonių daugiau, nei jie galėjo man duoti: nesibaigiančios draugystės, nuolatinio jaudulio. Dabar moku reikalauti mažiau, negu jie gali duoti: buvimo šalia be žodžių. Ir jų jausmai, draugystė, kilnūs poelgiai man visuomet atrodo nelyginant stebuklas: tikra malonė. – A. Kamiu.

Mūsų slepiami jausmai yra daug galingesni už atvirai reiškiamus. – O. de Balzakas.

Įvykdyta pareiga beveik visada atrodo ne visai įvykdyta, nes niekuomet neįmanoma pasitenkinti. – Johanas Volfgangas Gėtė.

Jausmai geri tuo, kad nuveda mus klystkeliais, o mokslas – kad nieko bendra su jausmais neturi. – O. Vaildas.

Tikras jausmas nedalomas: arba jis vientisas, arba jo nėra. – O. de Balzakas.