Daug yra mokytojų, bet tik nedaugelis didžiadvasiai. – Mo Ti.

Tikras mokinys mokosi suvokti nežinomus dalykus per žinomus ir tuo priartėja prie mokytojo. – J. V. Gėtė.

Ydos įgyjamos ir be mokytojų. – Seneka.

Vargas – išmintingųjų mokytojas. – Dž. Baironas.

Mokytojas įtakoja amžinybę; niekada nežinau kur jo įtaka baigiasi. – H. B. Adamsas.

Mokytojai tik tada gali atlikti savo kilnią pareigą, jeigu jie patys yra pakilę iš kasdienybės ir jų sveika dvasia viešpatauja sveikame kūne. – K. Dineika.

Menas tapo svarbiausiu tautų mokytoju. – G. V. F. Hėgelis.

Vaiko mokymo tikslas yra išugdyti jo sugebėjimą toliau lavintis be mokytojo pagalbos. – E. G. Habardas.

Didis tas mokytojas, kuris darbu įrodo tai, ko moko. – M. P. Katonas.

Kas geba remdamasis sena atrasti nauja,vertas būti mokytoju. – Konfucijus.