Mokytojai, kaip vietiniai mokslo žibintai, turi atitikti visus naujausių žinių ir savo specialybės reikalavimus. – D. Mendelejevas.

Tikras mokinys mokosi suvokti nežinomus dalykus per žinomus ir tuo priartėja prie mokytojo. – J. V. Gėtė.

Mokytojas, galintis išugdyti auklėtinių sugebėjimą dirbti su džiaugsmu, apvainikuotas laurais. – E. G. Habardas.

Mokytojas – tai žmogus, kuris išugdo dvi mintis ten, kur anksčiau buvo viena. – E. G. Habardas.

Didžiausias mokytojo pasiekimas yra sugebėjimas pažadinti mokinio kūrybiškumą ir žingeidumą. – A. Einšteina

Laiminga ta šalis, kurioje protingiausi ir doriausi žmonės tampa mokytojais. – Sokratas.

Visas mokytojo pasididžiavimas – mokiniai, jo pasėtų sėklų dygimas. – D. Mendelejevas.

Tie, iš kurių mes mokomės, teisingai vadinami mūsų mokytojais, bet ne kiekvienas, kuris mus moko, vertas šio vardo. – J. V. Gėtė.

Žmonių nelaimė ta, kad nori būti kitų mokytojais. – Mencijus.

Mokytojo uždavinys kiekvienos tautos vaiką padaryti gyvybės veiksniu, kūrybos tarnu. – Vydūnas.