Cuivis dolori remedium est patientia. – Publilius.
Kantrybė – vaistas nuo visų skausmų.

Nulla regula sine exceptione. – Cicero.
Nėra taisyklės be išimties.

Stultum facit fortuna, quem vult perdere. – Publilius.
Likimas atima protą iš to, kurį nori pražudyti.

Inter bonos bene. – Cicero.
Tarp gerų gera.

Vitæ summa brevis spem nos vetat inchoare longam. – Horatius.
Trumpas gyvenimas kliudo mums kurti tolimus planus.

Pericla timidus etiam quæ non sunt videt. – Publilius.
Bailys pavojus mato ten, kur jų nėra.

Errare humanum est. – Seneca.
Klysti yra žmogiška.

Nihil est annis velocius. – Ovidius.
Nieko nėra greitesnio už metus.

Ingenuus animus non fert vocis verbera. – Publilius.
Kilni siela nepakenčia keiksmų.

Libenter homines id, quod volunt, credunt. – Caesar.
Žmonės mielai patiki tuo, ko geidžia.