Meilė saldina širdis, skausmas jas išdegina, išvalo nuo žemės šiukšlių. – S. Nėris.

Gamtos karūna yra meilė. Ji kuria skirtumus tarp visų būtybių, tarsi norėdama viską į save sugerti; ji viską išskiria, kad vėl viską sujungtų. Keli lašeliai iš meilės taurės atlygina visą kupiną kančių ir rūpesčių gyvenimą. – J. V. Gėtė.

Jei meilė ateina ne laiku, ji pastatomą į eilę. – J. Laucius.

Myli ne tas, kuris negali išsiskirti, o tas, kuris myli ir išsiskyręs. – J. Laucius.

Meilė, kuri neatsinaujina kas dieną, tampa įpročiu, taigi ir vergija. – K. Džibranas.

Meilė – dviejų lyčių kova. Moteriai reikia gintis pirmai, vyrui reikia gintis vėliau, ir vargas nugalėtam. – A. Diuma.

Retai būna tikra meilė, bet tikra draugystė būna dar rečiau. – F. de Larošfuko.

Meilė – tai vieškelis į saulę, grįstas aštriais deimantais, kuriuo turi eiti basas. – M. K. Čiurlionis.

Meilė neguli kaip akmuo, ją reikia minkyti kaip duoną ir visą laiką atkurti, atnaujinti. – Ursula K. Ke Guin.

Meilė, be savęs, nepripažįsta kito gydytojo. – S. Propercijus.