Kai tik meilė atiduoda viską, ji subankrutuoja. – F. Hebelis.

Meilė abipusė ir abipusė pagarba – tai iš tikro nauda abiem pusėms. – Mo Ti.

Meilė – galinga burtininkė: ji pasaulį gali dangum arba pragaru paversti. – S. Nėris.

Meilė yra šydas tarp dviejų mylimųjų. – K. Džibranas.

Meilė nepriverčia suktis pasaulio. Ji yra tai, dėl ko sukasi pasaulis. – F. Džonsas.

Meilė – tai dviejų kūnų trynimasis ir skysčio išsiliejimas. – R. Gavelis.

Meilė vienam yra barbariškumas, nes nukenčia kiti. Taip pat ir meilė Dievui. – F. Nyčė.

Meilės mįslė yra didesnė nei mįslė Gyvenimo. – O. Vaildas.

Pavyde glūdi daugiau garbėtroškos nei meilės. – F. de Larošfuko.

Sutuoktinių meilė, laimingai išvengianti tūkstančio atsitiktinumų, visų gražiausias stebuklas, nors ir visų kasdieniškiausias. – F. Moriakas.