Tempora su fuerint nubila, solus eris. – Ovidius.
Jei ateis tau sunkūs laikai, liksi vienas.

Per aspera ad astra. – Seneca.
Per kančias į žvaigždes.

Conscientia – mille testes. – Quintilianus.
Sąžinė – tūkstantis liudytojų.

Imago animi vultus est. – Cicero.
Veidas – sielos atspindys.

Redde quod debes. – Petronius.
Grąžink, ką privalai.

Turbato melius capiuntur flumine pisces. – Ovidius.
Drumstame vandenyje geriau gaudomos žuvys.

Concordet sermo cum vita. – Seneca.
Tesiderina kalba su gyvenimu.

Pessimum inimicorum genus – laudantes. – Tacitus.
Blogiausia priešų rūšis – pataikūnai.

Cuivis dolori remedium est patientia. – Publilius.
Kantrybė – vaistas nuo visų skausmų.

Nulla regula sine exceptione. – Cicero.
Nėra taisyklės be išimties.