Mors somno similis est. – Cicero.
Mirtis panaši į miegą.

Quod licet Jovi, non licet bovi. – Seneca.
Kas leidžiama Jupiteriui, neleidžiama jaučiui.

Curriculum vitæ. – Cicero.
Gyvenimo kelias; gyvenimo aprašymas.

Timeo Danaos et dona ferentes. – Vergilius.
Bijau danajų (graikų), net ir dovanas nešančių.

Cupio omnia, quæ vis. – Horatius.
Trokštu, kad viskas būtų, kaip tu nori.

Ipsa senectus morbus. – Terentius.
Pati senatvė jau yra liga.

Stultorum plena sunt omnia. – Cicero.
Kvailių visur pilna.

O præclarum ovium custodem lupum! – Cicero.
O, koks puikus avių sargas vilkas!

Equo ne credite, Teucri! – Vergilius.
Netikėkite arkliu, trojėnai!

Pecunia non olet. – Suetonius.
Pinigai nekvepia.