Quod habet, non numerat.
Ką turi, to nevertina.

Quod hodie non est, cras erit.
Ko šiandien nėra, rytoj bus.

Roma locuta, causa finita.
Roma pasakė – ginčas baigtas.

Sæpe nihil inimicius homini, quam sibi ipse.
Dažnai žmogus pats sau didžiausias priešas.

Si invitus pares, servus es, si volens – minister.
Jei nenoromis paklūsti – esi vergas, jei su noru – esi tarnas.

Similis simili gaudet.
Toks tokiu džiaugiasi.

Simulans amicum inimicus inimicissimus.
Pats pavojingiausias priešas yra tas, kuris apsimeta draugu.

Si tacuisses, philosophus mansisses.
Jei būtum tylėjęs, būtum likęs filosofas (būtume nepastebėję tavo kvailumo, atvirkščiai, galvotume, kad tyli, nes esi labai protingas).

Si vis vincere, disce pati.
Jei nori nugalėti, išmok kentėti.

Sol lucet omnibus.
Saulė šviečia visiems.