Verba volant, scripta manent.
Žodžiai nuskrenda, raštas lieka.

Bis pueri senes.
Seni žmonės dvigubi vaikai.

Calumniare audacter, semper aliquid hæret.
Šmeižk drąsiai, visada kas prilips.

Canis timidus vehementius latrat, quam mordet.
Bailus šuo smarkiau loja, negu kanda.

Cogitationis poenam nemo patitur.
Niekas neturi būti baudžiamas už (savo) mintis.

Copia ciborum subtilitatem animi impedit.
Maisto perteklius sielos švelnumą gniuždo.

Divide et impera!
Skaldyk ir valdyk!

Dum recte vivis, non curas verba malorum.
Kol gyveni dorai, nesijaudini dėl piktų kalbų.

Est solitudo mater sollicitudinis.
Vienatvė yra nerimo motina.

Honores mutant mores, sed raro in meliores.
Aukštos pareigos keičia įpročius, bet retai gera linkme.