Kaip moterys bijo gauti, taip vyrai bijo duoti. – J. Gray.

Moterys viena kitos nemėgsta dėl vyrų. – Ž. de la Briujeras.

Visos simpatiškos moterys yra gražios. – V. Adamkus.

Mąstanti moteris yra prarasta moteris. – Dž. Adisonas.

Nejaugi neįmanoma išrasti priemonės, kuri priverstų moteris mylėti savo vyrus. – Ž. de la Briujeras.

Užimtiems žmonėms nėra kada apžiūrinėti moteris. – A. Diuma (tėvas).

Moters mintys švaresnės už vyro, ji jas dažniau keičia. – O. Herfordas.

Jei moteris turi polinkį į mokslus, tai jos lytiškumas dažniausiai būna sutrikęs. Moteriai nerūpi tiesa! Nuo amžių amžinųjų moteriai niekas nėra toks svetimas, atgrasus, priešiškas kaip tiesa – jos didysis menas yra melas, jos svarbiausias reikalas – iliuzija ir grožis. – F. Nyčė.

Vyras myli moterį, žinodamas visas jos silpnybes, užgaidas, netobulumą – galbūt už tai ją labiausiai ir myli. – O. Vaildas.

Mylimos moters šypsena spindi ir nakties tamsoje. – M. Jokajus.