Vyrams moterys atiduoda savo gyvenimo auksą. Bet visada nori jį atgauti smulkiomis monetomis. – O. Vaildas.

Kai moteris atleidžia vyrui, neturėtų pusryčiams šildyti jo nuodėmių. – M. Dytrich.

Moteris nėra pavaldi taip, tarsi vyras turėtų į ją prievartinę teisę; pavaldžią ją daro josios nuolatinis, neišvengiamas ir jos moralumą sąlygojantis noras būti pavaldžiai. O dėl šeimyninių ir vidinių ryšių, tai vyro švelnumas neišvengiamai jai atlygina viską ir net dar daugiau, negu ji neteko. Mano galva, tai vyro prievolė – valstybėse, kuriose piliečiai turi balsą sprendžiant visuomenės reikalus, neatiduoti šio balso, pirma neaptarus reikalo su savo žmona ir pokalbiu su ja nepakeitus savo nuomonės. – J. G. Fichtė.

Dvaras be moterų – tai metai be pavasario, pavasaris be rožių. – Pranciškus Asyžietis.

Vyras su bet kokia moterim gali būti laimingas tol, kol jos nemyli. – O. Vaildas.

Tautos dorovė priklauso nuo pagarbos moteriai. – V. Humboltas.

Deja, silpnybė čia kalta, ne mes! / Kokios sutvertos mes, tokios ir esam. – V. Šekspyras.

Moteris – didžioji vyro auklėtoja. – A. Fransas.

Moters nuovoka tikslesnė už vyro tvirtumą. – Dž. R. Kiplingas.

Vyrai nepagarbiai elgiasi su moterimi beveik visada dėl to, kad ji anksčiau buvo užmiršusi ir netikusiai elgėsi su jais. – D. Didro.