Aš nesu pranašesnio intelekto ar nepriekaištingos išvaizdos. Aš nemoku užkerėti kambario ar nubėgti mylios greičiau nei per šešias minutes. Aš pasiekiau, ko siekiau, nes, kai visi ėjo miegoti, aš dirbau. – Greg Evans.

Jeigu vis gi suklumpame, geriau prarastume viską negu drąsą, viltį ir pasiryžimą vėl ir vėl bandyti. – Tėvas Francis de Sales.

Mintys apie tikėjimą

Kad pasiektume įspūdingų dalykų, privalome ne tik veikti, bet ir svajoti, ne tik planuoti, bet ir tikėti. – Anatole.

Mintys apie tiesą

Išmintingas žmogus gauna daugiau naudos iš savo priešų negu kvailys iš savo draugų. – Baltasar Gracian.

Tie, kurie sugeba, daro, tie, kurie nesugeba, moko, o tie, kurie nei daro, nei moko, valdo. – Collet Calverley.

Skaudžiausia pripažinti, kad patys esame vienintelė visų mūsų nelaimių priežastis. – Sofoklis.

Mintys apie draugus

Kai mums sekasi, draugai mus pažįsta. Kai mums nesiseka, mes pažįstame savo draugus. – John Churton Collins.

Kai vienos durys užsidaro, kitos atsidaro; bet dažnai mes taip ilgai ir su gailesčiu žvelgiame į uždarytas duris, kad nematome tų, kurios atsidarė. – Alexander Graham Bell.

Laimė nėra tai, kas jau paruošta. Ji atsiranda iš tavo paties veiksmų. – Dalai Lama.

Net jeigu nukrentate veidu į žemę/patiriate nesėkmę, jūs vis tiek judate į priekį.  – Victor Kiam.