Tik išties taurias knygas verta skaityti ir gilintis į jų turinį; maitinti protą daugeliu knygų be jokio pasirinkimo – tolygu atimti jam polėkio jėgą ar net visai jį pražudyti. – F. Petrarka.

Knyga, kuri neverta, kad ją skaitytų dukart, neverta ir to, kad ją skaitytų vienąkart. – P. Vėberis.

Per didelė knygų gausybė išsklaido mintis. – Seneka.

Aforizmas, sentencija, kurių srityje aš tarp vokiečių esu meistras, yra „amžinybės“ forma; mano ambicijos, nusakant dešimčia sakinių, ką kiekvienas kitas visa knyga – F. Nyčė, Götzendämmerung.

Sėkmė gali duoti daug, tačiau tik meilės palytėta siela sušvinta tarytum saulė. – Semas Goldvinas.

Sėkmė yra pasekmė, bet tai neturi būti tikslas. – G. Floberas.

Kiekvienas blogis kaip nors kompensuojamas. Mažiau pinigų – mažiau rūpesčių. Mažesnė sėkmė – mažiau pavyduolių. Net tada, kai mums ne juokai galvoje, slegia ne pats nemalonumas, o tai, kaip į jį reaguojame. – Seneka.

Jei asmeninio gyvenimo ir darbo sėkmė grįžta vien materializmu, ji tėra kiautas, slepiantis pilką gyvenimą. – Džordžas R. Vaitas.

Didelių darbų sėkmė dažnai priklauso nuo smulkmenų. – T. Livijus.

Tikslo siekimas yra viena svarbiausių sėkmės gyvenime sąlygų, nesvarbu, kokio tikslo yra siekiama. – Džonas D. Rokfeleris II.