Vargas – išmintingųjų mokytojas. – Dž. Baironas.

Mokytojas įtakoja amžinybę; niekada nežinau kur jo įtaka baigiasi. – H. B. Adamsas.

Mokytojai tik tada gali atlikti savo kilnią pareigą, jeigu jie patys yra pakilę iš kasdienybės ir jų sveika dvasia viešpatauja sveikame kūne. – K. Dineika.

Menas tapo svarbiausiu tautų mokytoju. – G. V. F. Hėgelis.

Vaiko mokymo tikslas yra išugdyti jo sugebėjimą toliau lavintis be mokytojo pagalbos. – E. G. Habardas.

Didis tas mokytojas, kuris darbu įrodo tai, ko moko. – M. P. Katonas.

Kas geba remdamasis sena atrasti nauja,vertas būti mokytoju. – Konfucijus.

Mokytojai, kaip vietiniai mokslo žibintai, turi atitikti visus naujausių žinių ir savo specialybės reikalavimus. – D. Mendelejevas.

Tikras mokinys mokosi suvokti nežinomus dalykus per žinomus ir tuo priartėja prie mokytojo. – J. V. Gėtė.

Mokytojas, galintis išugdyti auklėtinių sugebėjimą dirbti su džiaugsmu, apvainikuotas laurais. – E. G. Habardas.