Draugas – tas, su kuriuo už jo pagalbą atsiskaityti nereikia. – J. Laucius.

Pasirinkti draugus mažiausiai susitepusius. – Seneka.

Tikras draugas turi būti antruoju mūsų „aš“; jis niekuomet nepareikalaus iš draugo nieko, išskyrus tai, kas dorovinga ir puiku; draugystė mums duota iš prigimties kaip kilnumo pagalbininkė, bet ne kaip ydų palydovė. – Ciceronas.

Būdami kartu vienas kitam daugiau duosime. – Seneka.

Nelinkėkite savo draugams pernelyg didelės sėkmės, jeigu nenori jų prarasti. – B. Grasjanas.

Ištikimybė

Draugo ištikimybė reikalinga ir laimėje, o nelaimėje ji tiesiog būtina. – Seneka.

Svarbiausias tikros, aktyvios, vaisingos draugystės reikalavimas – eiti su draugu vienodu žingsniu, kad draugas pritartų mano tikslams, o aš – jo. – J. V. Gėtė.

Draugas turi nešti draugo silpnybes. – W. Shakespeare

Tau nedera pykti ant draugo, kuris norėdamas gero pažadina tave iš saldžių svajonių, net jeigu jis tai padarys šiurkščiai ar griežtai. – V. Skotas.

Nors yra tokių dalykų, kuriuos paprastai slepiame, draugui patikėk visus rūpesčius, visas mintis. – Seneka.