Kad įgytume draugų ir bičiulių palankumą kasdieniniuose santykiuose su jais, reikia vertinti mums rodomas jų paslaugas labiau, negu tai daro jie patys; priešingai, mūsų paslaugas draugams reikia laikyti mažesnėmis, negu apie tai mano mūsų draugai ir bičiuliai. – Platonas.

Draugas yra dovana, kurią pats sau įteiki. – R. L. Stivensonas.

Priešininkas, ieškantis jūsų klaidų, naudingesnis nei draugas, norintis jas nuslėpti. – L. da Vinčis.

Tikrą draugą nelaimėje pažinsi. – Ciceronas.

Niekuomet laimė nėra iškėlusi žmogaus į tokią aukštumą, kad jam nebūtų reikėję draugo. – Seneka.

Niekada neprailgs kelias, jei draugas šalia. – R.M. Rilke

Draugas

Geriau už teisybę laimėti priešą negu su melu draugą. – V. Kudirka.

Aš nusišalinau nuo pasaulio ne todėl, kad turėjau jame priešų, o kad turėjau jame draugų. Ne todėl, kad jie man kenkė, kaip paprastai būna, o kad manė, jog aš geresnis nei esu iš tikrųjų. Tai melas, kurio negalėjau pakęsti. – A. Kamiu.

Draugą aš labiausiai myliu už jo trūkumus, apie kuriuos galima pakalbėti. – V. Hazlitas.

Tikras draugas tas, kuris laikys tave už rankos ir jaus tavo širdį. – Gabriel Garcia Marquez