Tortadienis

Keksai

Tortas

Neskubėk, neskubėki užaugti,
Taip trumpai leista būti šioj žemėj vaiku.
Šokinėk po balas, dūki, siauski,
Pink gėlių vainikus, riški plaukus lėlių.
Į vaikystę jau niekad negrįši,
Todėl bėk ir statyki svajonių pilis,
O sutemus visad išklausyki,
Ką kalbės prieš sapnelį tavoji širdis..

Mamos šypsny atgyja pasakos, lopšinės,
Žaislai prasijuokia kartu su tėveliu.
Mažuti, stiebkis, auk didutis,
Tavęs daug laukia nuostabių dienų.

Bučinys

Gimimo dienos proga,
Siunčiu Tau baltą, vanilinį bučkį,
Su ilgesio razinom, tikėjimo gabaliukais,
Džiugesio glaistu ir nuoširdumo įdaru.


Kokia brangi Tau ši dienelė,
Tik vieną kartą per metus.
Tad sveikinu ir linkiu laimės
Juk tai – gimtadienis brangus..

Tegu vėjas nusineša tavo metus,
Tegu tortas būna skanus,
Tegu tave prisimena draugai,
O po dangų sklando aitvarai.

Tešviečia tau saulė gimtadienio rytą.
Tečiulba aistringi paukštelių balsai.
Težydi ir šypsos tavoji jaunystė.
Tebūna gėlėm nukloti tau keliai.

Pavasario daigelio žalio,
Saulutės šilumos,
Gyvenime tiesaus kelelio,
Mamytės šypsenos,
Beauštančio laimingo ryto,
Gerų draugų šalia,
Ir visko, ko širdelė geidžia
Gimimo dienos proga!