Gėlė

Gimei Tu tam, kad būtumei laiminga,
Suteiktum džiaugsmo žemei ir žmonėms.
Žinok, kad laimę gyvenimas tik tiems dalina,
Kurie tos laimės dalį skiria ir kitiems…

Sako, kad gėles dovanoja tiems,
Kuriuos labiausiai myli ir gerbia.
Sako, kad ten, kur daug gėlių,
Nelieka vietos skausmui.
Sako, kad ten, kur žydi gėlės,
Viešpatauja laimė.
Tad dovanojam tau viso pasaulio gėles,
Kad jos amžinai žydėtų,
Ir neštų vien laimę, meilę ir džiaugsmą!

Bėga metai pašėlusiais žingsniais,
Vos suspėji su jais kartu eit.
O akimirkos laikrodžio tiksi,
Ir taip viskas čia vyksta per greit.

Rodos vakar buvai labai jaunas,
Nesuspėjo praeiti diena.
Tegu metai skubėti jau liaunas,
Nebespėja jaunystė drauge.

Tai kas, kad smilkiniai jau bala,
Tai kas, kad skauda ką ir būna neramu.
Gerai, kad širdyje jaunystė nesušala.
Gerai, kad tu gyventi, juoktis, dirbti vis gali.
Laimingas, kad ištiest pagalbos ranką,
Patart, paguost, padėt gali.
Kad tau vis dar jėgų užtenka,
Ir nuovargio perdaug dar nejauti.
Te neužgesta tavo laimės švyturys.
Te nepavargsta stiprios rankos ir širdis.
Laiminga(as) būki visada su jauna šypsena veide.

Laimė

Tesveikins šią gimimo dieną,
Baltų lankų balta tyla.
Ir laimė suspindės pro rūką,
Sodria viltinga žvaigždele.

Tamsiame palėpės kampe palikai vienišą lėlę,
Tai buvo šauni lėlė – tai buvo nerūpestinga vaikystė.
Užverk palėpės duris ir pažvelk pro langą,
Saulė jau pakilusi linksma triūsia.
Atėjo Tavo X – asis ruduo (vasara)…
Lai dienos bus kupinos linksmos vyturio giesmės,
Lai prie tavo gyvenimo tako žydi ryškiausi žiedai.

Yra metuose viena diena, kai visą dieną šypsosi saulė,
O naktį krenta žvaigždės tik Tau.
Yra metuose diena, kai Tau akyse sutelpa visos gėlės ir visas pasaulis.
Yra metuose diena, kai Tau skiriami patys gražiausi žodžiai…
Tai yra Tavo Gimimo diena!

Tau linkiu sparnuoto skrydžio,
Mėlyno vilčių dangaus.
Ir svajonių tokio dydžio,
Kokios būna tik žmogaus.

Būk ta, kurios rankos laiko pasaulį.
Kurios širdis sušildo žemę.
Kurios daina įsako mylėti.
Kurios žodis įsako gyventi.
Būk šviesa, kurioje viskas auga.
Būk daina, kurią visi dainuoja.
Būk tiesa, kurios trokšta visas pasaulis.

Būk laimingas tame sapne,
Kurį žmonės vadina gyvenimu.
X metų sukakties proga,
Noriu palinkėti viso kas gražu ir gera,
Kas atveria duris į laimę ir džiaugsmą.