Saulės zuikučių, gražių margučių,
Pavasarinio vėjo ir lietaus niekadėjo,
Ryto rasos, pavasarinės aušros..
Su Šv. Velykom!

Margas margas margučiukas,
Drūtas mielas smailučiukas,
Pokšt per galvą per abu,
Barkšt į kaktą nėr lygių.
Su šv. Velykomis!

Su saulės spinduliu pirmuoju,
Su džiaugsmo šypsenom veiduos.
Velykų rytmetį ankstyvą,
Suklupsime šventos maldos.
Kurią kuždės ne lūpos,
Širdys – žodžius švenčiausius atkartos!
Laimingi būkite sulaukę,
Prisikėlimo valandos!

Šią skaisčią pavasario dieną,
Dovanoju Velykų margutį.
Dar pridedu kvapą purienų,
Ir neblėstančios meilės truputį!

Pirmieji berželiai žaliuoja,
Saulutė gera, lyg mama,
Margiausiais margučiais marguoja
Pavasario šventė linksma.

Skubėkit, vaikai, pievos šaukia.
Kas gali ramus šiandien likt?!
Skubėkit, gal pasiseks jums
Velykų kiškutį sutikt?

Prisikėlimo rytas – pavasaris žemėj ir sieloj.
Atverkim savo širdį tyram džiaugsmui.
Trims gražiems žodžiams – Tikėjimui, Vilčiai, Meilei.
Sveikinu tave su šv.Velykom!

Saulė šviečia, gamta bunda,
Tai Velykos atidunda.
Lai jos atneša daug laimės, maišą pinigų ir meilės.
Su šv.Velykom!

Girtutis zuikutis ridena baranką.
Velykų bobutė atbėga su bonka.
Šiandien aplankys jie kiemą kiekvieną,
Kad primintų, jog šiandien gertum ne pieną.
Su Šv. Velykom!

Šventos Velykos mus lanko jau čia,
Gražiausi margučiai stuksena šalia..
Šventos Velykos aplanko visus,
Išsprogę kačiukai džiugina mus.

Mušk kiaušinį, mušk kaimyną,
Tik nemuški jam į klyną,
Jo kiaušiniai ne margi,
Rimtam darbui jie skirti.