O kaip džiaugiuosi, kad pasirinkot Jūs mane,
Ir sutikote pakrikštyti tada
Kai Kalėdų šerkšnas spaudė širdį,
O krikšto žvakė ją sušildė.

Smagu bus augti ir juokauti,
Su tavimi dėde pabendrauti,
Tau teta laišką parašyti
O per atostogas pasimatyti.

Žinau, kad Jums gali būt sunku,
Bet padaryti nieko negaliu
Tėveliai šitaip pasirinko,
Bet mūsų nuomonės dėl to sutiko.

Tegul, vaikeli, Tavo vardas
Bus pats gražiausias iš visų.
Na, o pradėtas Tavo kelias
Tevirs labai plačiu keliu.

Tegul globos vaikystės guolį
Mažieji Dievo angelai
Ir pasakų nykštuką trolį
Nakčia atves šilti sapnai.

Tegul nepašykštės likimas
Gerumo, meilės ir sparnų
Kad kiltumei aukščiau už paukštį
Kad būtumei žmogum geru!

Dėkui už rūpestį, meilę, už šiltą draugystę,
Džiaugiamės, kad esate mūsų draugais.
Dėkui už prisiimtą atsakomybę,
Tapus mūsų sūnelio (dukrytės) krikšto tėvais.

Neskubėk, neskubėki užaugti,
Taip trumpai leista būti šioj žemėj vaiku.
Šokinėk po balas, dūki, siauski,
Pink gėlių vainikus, riški plaukus lėlių.
Į vaikystę jau niekad negrįši,
Todėl bėk ir statyki svajonių pilis,
O sutemus visad išklausyki,
Ką kalbės prieš sapnelį tavoji širdis..

Tegul Krikšto žvakutės liepsnelė
Niekada neužgęsta tavo širdyje.
Tegul apšviečia tavo kelią
Ir atsispindi akyse!

Mieli krikšto tėveliai
Ši diena ypatinga,
Degant baltai žvakelei
Šiandien tapsiu turtingas.

Gausiu meilę Dievulio
Dovanų kalnelius,
Kunigėlio palaimą
Ir antrus tėvelius.

Į tikėjimo kelią
Vartelius man atversit
Ir mane pirmą kartą
Pas Dievulį nuvesit.

Jei kūdikėlio laimė priklausytų nuo krikštynų šventės gausos ir linksmumo,
Tėvai turbūt sudrebintų žemės rutulį.
Jei kūdikėlio gyvenimo sėkmė priklausytų nuo žmonių skaičiaus puotoje,
Tėvai, turbūt sukviestų visą pasaulį.
Tačiau viskas priklauso nuo tėvų rūpesčio ir begalinės meilės savo vaikams…
Rūpinkitės savo vaikais, mylėkite juos, mokykite ir veskite doros keliu!

Ne visos audros nuoskaudas palieka –
Po jų sušvinta mėlynai dangus…
Tegu tikrove virsta Tavo siekiai,
Lai negandų Tavam kely nebus.

Dovanojam Tau dvylika žodžių.
Priimk juos, išdėliok aplink save kaip brangiausius Tavo širdelei žaislus, o kai užaugsi pajusk, suprask…
Tegu tampa jie Tavo Gyvenimu, Tavo Malda… Siela… Jausmas… Tyrumas… Meilė… Žodis… Pagarba… Išmintis… Prasmė… Tikėjimas… Grožis… Džiaugsmas… Gėris…

Krikštynų proga Tau linki …

Svečiai susirinko pasveikint vaikučio,
Mažos rankelės, visas gležnutis,
Uždekit žvakelę, šiandien krikštynos,
Praneškit pasauliui, tegu visi žino.