Atverk duris, atsirakink tu širdį , –
Tegu sueina draugės ir draugai,
Tikri bičiuliai Tavo sielą girdi,
Ir bus ištikimi ilgai.

Teišaušta laimingas vardadienio rytas,
Atnešantis tau laimę ir džiaugsmą!
Linkiu geros sveikatos ir sėkmės darbe.

Vos pamačius ponią Antaniną,
Tuoj saldus pavydas ima:
Šviesus plaukas, žvilgsnis tyras,
Neatsispiria joks vyras.

Tik vieną vardą mums motulės skiria.
Ne kaip puošmeną jį dovanoja…
Juk dažnai ne vardą, o žmogų giria,
Ir tik jam atiduoda viską ar dėkoja..
Su vardadieniu broluži!

Mes gyvi tiktai vienu šioj žemėj –
Gerumu, dovanotu kitų.
Nesvarbu, ką likimas tau lemia:
Tuščią spindesį miesto naktų,
Sodžiaus tylą… Švaistyk ją be baimės,
Netausodama sielos turtų.
Neieškoki, nelauk jokio atpildo,
Atsikirsk pašaipūnams piktiems.
Mes turtigi tik vienu šioj žemėj –
Gerumu, dovanotu kitiems.
LINKSMO VARDADIENIO!

Daug mielų žmonių, eis
Tave ir sveikins, dovanos
Tau puokštes nuostabių gėlių…
Išliks Tau atminty daug gražių atsiminimų,
Kuriuos su malonumu prisiminsi Tu…
Sveikinam vardo dienos proga!

Per ūkanas, per gūdžią naktį,
Pro tylinčias pušų šakas
Aš ateinu su paprasčiausiais žodžiais,
Pasveikint vardo dienoje tavęs.

Visi mes žmonės, visi panašūs,
Kaip mus atskirtų, jei ne vardai.
Visi mes gimstam nuogi ir gražūs,
Kaip mus vadinti, nusprendžia tėvai.
Išrenka vardą gražiausią ir švelniai
Pratina mus atsiliepti į jį.
Na, o vėliau mūsų darbas ir siekiai
Metai po metų vis gražina jį.

Lai tavo vardą pagarba lydės,
Kaip žmogų lydi amžinai šešėlis.
Lai tavo vardas pelenuos žibės,
Ir te nedrįsta abejot verte jo joks praeivis.

Te tavo vardas šiluma virpės,
Kiekvieną kviesdamas pažvelgt į šviesą.
Tegu jis naktį švyturiu vis kvies,
Paklydusį surasti uosto vėsą.

Nusišypsok – tai Tavo rytas,
Ir Tau išsiskleidė visi žiedai…
Nesigrežiok atgal,
Pajusk – tai Tavo šventė…
Draugai geriausi šiandien su Tavimi!