Visi jau visko palinkėjo: laimės, meilės, pinigų, džiaugsmo.
Bet niekas jums nepalinkėjo ir juodo gyvenimo.
O juodas gyvenimas tai: kad jus visada per šventes valgytumėte tik juodą duoną.
Kad ilsėtumėtės tik prie juodosios jūros ir kad visada važinėtumėte tik su juodu mersedesu.

Pasukot šiandien jūs į naują kelią,
Kur pilna džiaugsmo ir liūdesio dienų,
Bet nieks užtemdyti negali
Dviejų galingų mylinčių širdžių.

Tas kelias ilgas ir į priekį šauks jus.
Jūs eisite ilgai labai ilgai,
O kai bus liūdna nuotaika, praskaidrins
Mažų vaikučių švelnūs ir linksmi balsai.

Linkiu, kad niekad neišblėstų jūsų mylinčių širdžių ugnis,
Kad niekad neužgestų jūsų sukurtas šeimos židinys.

Linkime, kad žingsniai pirmi nebūtų alsus
Ir kliūties nepabūgtumėt pirmos.
Kad akys, rankos žodžiai, balsas
Kasdien ieškotų džiaugsmo, šilumos.

Kiek pavasarių žaliuoja prieky,
Mokėkit laukti – patys jie ateis.
Gyvenimą mylėdami mokėkit
Dalytis juo kai reikia su kitais.

Pagirdykit medžius, kai šauks iš karščio
Ir jūra atpažinkite atlase.
Mokėkit linksmintis ir džiaugtis garsiai
Liūdėt ir verkti – tyliai paslapčia.

Mokėkit gimti kas dieną, kas sekundę
Ir savyje išsaugoti kitus.
Tegul pro šalį dienos neprabunda,
Tegul jos ilgesnės būna už metus…

Rožinio aromato pripildytas
Vestuvių rytmetis daugelį metų lydės jūsų prisiminimus.
Laikas, subrandinęs Jus abu didingai gyvenimo permainai,
Liks tik Jūsų nuotraukose ir bendruose pokalbiuose.
Šis rožių svaigulio šaltinis bus neišsemiama versme,
Iš kurios visų gyvenimų semsitės įkvėpimo meilei ir skrydžiui į laimę.

Sveikiname Jus, brangūs Jaunieji,
Ir linkime sukurti nepaprasta šeimą,
Kurioje būtų apvainikuoti bendrumu saulėlydžiai ir aušros.

Linkime savo laimės skrydyje visuomet jausti vienas kito sparnus.
Linkime dangaus aukštybių platumas paversti savo gyvenimo erdvėmis,
Kuriose atrastų vietų gėris ir pasitikėjimas, džiaugsmas bei darna.
Linkime amžinos šeimyninės laimės!

Būkit laimingi,
Išskleidę laimės bures,
Būkit laimingi,
Pakėlę džiaugsmo taures,
Būkit laimingi,
Apsupti augančių vaikų,
Būkit laimingi,
Lydimi nesibaigiančių Meilės kerų!

Kiek naktelių prie vartų stovėta,
Kiek atspėta gražių paslapčių,
JUS suradot šią laimę žadėtą,
Ir nutarėt žengti kartu.
Tegu mėnuo ir žvaigždės kvatojas,
Tegul plazda šilku kaspinai,
Tegul širdys iš meilės liepsnoja
Jums kartu nuo šiandien amžinai.

Būkite vienas kitam saulė – ji kelią nušviečia.
Būkite vienas kitam rasa – ji dulkes nuo kaktos nušluosto.
Būkite vienas kitam vandeniu – jis ištroškusį pagirdo.
Būkite vienas kitam draugu, tikru draugu, kuris gyvenime viską atstotų.

Gyvenimas – ne žydintys papieviai,
Ne platūs toliai, žydruma dangaus.
Gyvenimas – tai meilė, prakaitas ir siekiai,
Ir rūpestis dėl artimo žmogaus.
Gyvenimas ir meilė – tai galybė,
Nes meilė tampa dvigubai tyra.
Pasitikėjimas, paguoda ir tvirtybė
Ir dvigubai lengvesnė rūpesčių našta.
Gyvenimas – tai nuostabi kelionė
Per miglą, smiltį ir putojančias bangas.
Lai židinio ugnelė šviečia ir vilioja,
Sujungdama dvi širdys ir svajas!

Tebūna namai Jūsų jaukūs ir šviesūs,
Telydi Jus meilė, ramybė, taika,
Viens kito petys prie šalies visada –
Mokėkite būti kartu.
Jei būtų gyvenime kartais sunku –
Nebokit, praeina audra su ledais,
Vėl šypsosi saulė skaisčiais spinduliais.
Tik žodis kartus kartais lieka ilgam –
Neduokit ištrūkti Jūs žodžiui piktam.
Jei vienas suklysta, te draugo ranka
Suranda jo ranką švelniai visada.
Gyvenime kliūtys visai nesvarbu,
Jei tik mokėsite būti kartu.

Nelengva rasti tuos vienintelius žodžius, kurie išreikštų tuos širdingiausius linkėjimus Jums.
Visada išlikite tokie gražūs ir laimingi kaip šiandien.
Būkite veržlūs it pavasaris, kaitrūs nelyginant vasara, dosnūs kaip auksinio rudens diena…
Linkime Jums ilgų ir gražių bendro gyvenimo metų…