Skaisti ta moteris, kurios niekas negeidė. – Ovidijus.

Kalbėkime be užuolankų: moterys niekada nesižavėjo genialiais vyrais. Tikras dalykas, kad savybės, kurios vyro asmenyje labiausiai vertinamos dėl pažangos bei žmonijos didybės sąlygotų priežasčių, erotikos požiūriu moterų visai nedomina. – Ch. O. I. Gasetas.

Moterį reikia mylėti ir nesistengti ją suprasti. – O. Vaildas.

Niekas kitas taip nepuošia moters, kaip tas, kuris ją puošia. – J. Laucius.

Vyrams moterys atiduoda savo gyvenimo auksą. Bet visada nori jį atgauti smulkiomis monetomis. – O. Vaildas.

Kai moteris atleidžia vyrui, neturėtų pusryčiams šildyti jo nuodėmių. – M. Dytrich.

Moteris nėra pavaldi taip, tarsi vyras turėtų į ją prievartinę teisę; pavaldžią ją daro josios nuolatinis, neišvengiamas ir jos moralumą sąlygojantis noras būti pavaldžiai. O dėl šeimyninių ir vidinių ryšių, tai vyro švelnumas neišvengiamai jai atlygina viską ir net dar daugiau, negu ji neteko. Mano galva, tai vyro prievolė – valstybėse, kuriose piliečiai turi balsą sprendžiant visuomenės reikalus, neatiduoti šio balso, pirma neaptarus reikalo su savo žmona ir pokalbiu su ja nepakeitus savo nuomonės. – J. G. Fichtė.

Dvaras be moterų – tai metai be pavasario, pavasaris be rožių. – Pranciškus Asyžietis.

Vyras su bet kokia moterim gali būti laimingas tol, kol jos nemyli. – O. Vaildas.

Tautos dorovė priklauso nuo pagarbos moteriai. – V. Humboltas.