Dauguma vyrų, kurie koneveikia moteris, iš tikrųjų plūsta tik vieną moterį. – R. de Gurmonas.

Moters instinktas vertas didžiųjų žmonių įžvalgumo. – O. de Balzakas.

Jei vyras nepažino moters kūno grožio – tai jau Dievo bausmė. – Tėvas Stanislovas.

Moterys įkvepia mus dideliems darbams, bet trukdo juos atlikti. – A. Diuma (sūnus).

Vergas apskritai nepasižymi gebėjimu numatyti, moteris – pasižymi, nors šiam jos gebėjimui ir nebūdingas ryžtas, vaikas – pasižymi, tačiau dar netobulai. Taigi apskritai paėmus, teisingi yra poeto žodžiai: „Moterį puošia tylėjimas“, bet tai netaikytina vyrui. – Aristotelis.

Moteris yra dieviškų prieštaravimų stebuklas. – Ž. Mišlė.

Veidrodis, kuriuo moteris pasitiki labiausiai, yra vyro akys. – Z. Grafas.

Niekas taip netrukdo romanui, kaip moters humoro jausmas ir jo nebuvimas pas vyrą. – O. Vaildas.

Moteris tik tada stipri, kai apsiginkluoja silpnybe. – Dž. Baironas.

Du dešimtmečiai meilės moterį paverčia griuvėsiais, o du dešimtmečiai vedybinio gyvenimo padaro ją panašią į visuomeninį pastatą. – O. Vaildas.