Deja, silpnybė čia kalta, ne mes! / Kokios sutvertos mes, tokios ir esam. – V. Šekspyras.

Moteris – didžioji vyro auklėtoja. – A. Fransas.

Moters nuovoka tikslesnė už vyro tvirtumą. – Dž. R. Kiplingas.

Vyrai nepagarbiai elgiasi su moterimi beveik visada dėl to, kad ji anksčiau buvo užmiršusi ir netikusiai elgėsi su jais. – D. Didro.

Moteris turėtų būti nešvanki ir neišgirsta. – DŽ. Lenonas.

Dalykai šeimoje

Tris dalykus moteris gali sukurti iš nieko: salotas, skrybėlaitę ir barnį šeimoje. – M. Tvenas.

Moterų viskas širdis, net galva. – Ž. Polis.

Eiles rašančios moterys – tas pat, kas skaičiuojantys arkliai. – E. M. Remarkas.

Moterys visada domisi beprotybėmis, kurių priežastis yra meilė. – Volteras.

Vyras ir moteris skiriasi ne tik kūnu, bet ir dvasia, tačiau ar iš šito skirtumo išplaukia moters pavaldumas, jos nušalinimas nuo dvasinių ir bendrųjų, ne tik šeimos, reikalų? Leiskime moterims politikuoti! Jos tikrai bus tokios pat geros politikės kaip ir mes, vyrai, tik kitokios, gal net geresnės už mus. – L. Fojerbachas.