Multis ictibus dejicitur quercus.
Nuo daugelio smūgių ir ąžuolas griūna.

Multi sunt vocati, pauci vero electi.
Daug pašauktų, maža išrinktų.

Mundus vult decipi, ergo decipiatur.
Pasaulis nori būti apgautas, tad tebūnie apgaudinėjamas.

Omnia mea mecum porto.
Visa, ką turiu, nešuosi su savimi.

Omnium graduum difficillimus primus.
Iš visų žingsnių sunkiausias pirmutinis.

“Oportet” est mala herba.
(Žodis) “reikia” yra piktžolė.

Optimum cibi condimentum fames est.
Geriausias maisto prieskonis – alkis.

Pauper est, cui sua non sufficiunt.
Vargšas tas, kuriam neužtenka to, ką turi.

Pauper ubique jacet, dives ubique placet.
Vargšas visur žeminamas, turtuolis visur vertinamas.

Peritis in sua arte credendum est.
Patyrusiais savo srityje reikia pasitikėti.