Doctrina multiplex, veritas una.
Mokslas – daugialypis, tiesa – viena.

E fructu arbor cognoscitur.
Medį iš vaisių pažįstame.

Esse oportet ut vivas, non vivere ut edas.
Reikia valgyti, kad gyventum, o ne gyventi, kad valgytum.

Fiscus semper rapax.
Valstybės iždas visada godus.

Homini necesse est mori.
Žmogui reikia mirti.

Homo locum ornat, non locus hominem.
Žmogus vietą puošia, o ne vieta žmogų.

Ibi semper est victoria, ubi concordia est.
Pergalė visada ten, kur santarvė.

Ignavis semper feriæ sunt.
Tinginiams visada šventė.

Ignoramus et ignorabimus.
Nežinome ir nežinosime.

In cavea non canit luscinia.
Narve lakštingala nesuokia.