Litterarum radices amaræ, fructus dulces. – Cicero.
Mokslo šaknys karčios, vaisiai – saldūs.

Pecuniæ imperare oportet, non servire. – Seneca.
Pinigams reikia įsakyti, o ne tarnauti.

Casta ad virum matrona parendo imperat. – Publilius.
Dora žmona, paklusdama vyrui, jį valdo.

Eloquentiæ satis, sapientiæ parum. – Sallustius.
Iškalbingumo pakanka, bet išminties mažoka.

Bis peccas, cum peccanti obsequium accommodas. – Publilius.
Dvigubai nusikalsti nuolaidžiaudamas nusikalstančiam.

Cui prodest scelus, is fecit. – Seneca.
Kam naudingas toks nusikaltimas, tas jį ir padarė.

Dum spiro, spero. – Ovidius.
Kol kvėpuoju, tol vilties nenustoju.

Ignis aurum probat, miseria – fortes viros. – Seneca.
Ugnis išbando auksą, nelaimė – žmonių tvirtumą.

Sibi imperare maximum imperium est, sibi servire – gravissima servitus. – Seneca.
Sau įsakyti – aukščiausia valdžia, sau vergauti – sunkiausia vergija.

Vulpes pilum mutat, non mores. – Suetonius.
Lapė kailį keičia, ne būdą.