Omnia præclara rara. – Cicero.
Visa, kas puiku – reta.

In pace leones, in bello cervi. – Tertullianus.
Taikos metu – liūtai, karo metu – elniai.

Dolor animi gravior est, quam corporis. – Publilius.
Sielos skausmas yra didesnis už kūno skausmą.

Fortunæ filius. – Horatius.
Laimės kūdikis.

Ignoti nulla cupido. – Ovidius.
Nežinantis neturi jokio troškimo.

Mortem ubi contemnas, omnes viceris metus. – Publilius.
Niekindamas mirtį, nugalėsi visokią baimę.

Perfer et obdura! Labor hic tibi proderit olim. – Ovidius.
Iškęsk ir būk tvirtas! Kada nors šis darbas bus tau naudingas.

Quisque suos patimur manes. – Vergilius.
Kiekvienas kenčiame savas baisias kančias.

Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi. – Horatius.
Jei nori, kad aš verkčiau, tai pirma tau pačiam reikia pakentėti.

Consultor homini tempus utilissimus. – Publilius.
Laikas – geriausias patarėjas žmogui.