Dulce et decorum est pro patria mori. – Horatius.
Malonu ir garbinga mirti už tėvynę.

Hominem experiri multa paupertas jubet. – Publilius.
Skurdas priverčia žmogų daug ko patirti.

Mendacem memorem esse oportet. – Quintilianus.
Melagis privalo turėti gerą atmintį.

Bis dat, qui cito dat. – Publilius.
Dvigubai duoda tas, kas greitai duoda.

Celsæ graviore casu decidunt turres. – Horatius.
Aukšti bokštai krinta su didesniu trenksmu.

Dictum sapienti sat est. – Plautus.
Protingam užtenka ir vieno žodžio.

Imperat aut servit pecunia cuique. – Horatius.
Kiekvienas yra savo pinigų šeimininkas arba vergas.

Nec mortem effugere quisquam nec amorem potest. – Publilius.
Niekas negali pabėgti nei nuo mirties, nei nuo meilės.

Carum, quod rarum.
Brangu, kas reta.

Cave illum semper, qui tibi imposuit semel.
Visada saugokis žmogaus, kurs tave kartą jau apgavo.