Si vis pacem, para bellum.
Jei nori taikos, ruoškis karui.

Tempus ipsum affert consilium.
Pats laikas duos patarimą.

Vox clamantis in deserto.
Dykumoje šaukiančiojo balsas.

Bonum initium est dimidium facti.
Gera pradžia – pusė darbo.

Avaritia – scelerum mater.
Gobšybė – nuodėmių motina.

Asinus stramenta mavult quam aurum.
Asilui labiau patinka šiaudai negu auksas.

Contra vim mortis non est medicamen in hortis.
Prieš mirties jėgą soduose vaistų nėra.

Cujus regio, ejus religio.
Kieno valdžia, to ir religija.

Fer patienter onus, fac sapienter opus.
Kantriai nešk naštą, protingai dirbk darbą.

Jejunus venter non audit verba libenter.
Alkanas pilvas kalbų nemėgsta.