Pauperibus deesse peccatum est.
Vargšams nepadėti – nuodėmė.

Plenus venter non studet libenter.
Sotus pilvas tingi dirbti.

Sic transit gloria mundi.
Taip praeina pasaulio garbė.

Tempore felici multi numerantur amici.
Laimingi laikai – gausūs draugai.

Vitiat lapidem longum tempus.
Per ilgą laiką ir akmuo apželia.

Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango.
Gyvuosius šaukiu, mirusiuosius apverkiu, žaibus tramdau (užrašas ant senovės varpų).

Ut salutas, ita salutaberis.
Kaip sveikini, taip ir būsi sveikinamas.

Stulti timent fortunam, sapientes ferunt.
Neprotingieji likimo bijo, protingieji – ištveria.

Sit omnis homo velox ad audiendum, tardus ad dicendum.
Tebūnie kiekvienas žmogus greitas išklausyti, lėtas kalbėti.

Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris.
Nedaryk kitam to, ko nenori, kad tau būtų daroma.