Qualis pater, talis filius.
Koks tėvas, toks ir sūnus.

Per angusta ad augusta.
Per sunkumus į aukštumas.

Nescias, quod scis, si sapis.
Jei esi protingas, tylėk, kad ir žinai.

Mortem timere crudelius est quam mori.
Mirties baimė yra baisesnė už pačią mirtį.

Inimicus sapiens præstat amico stulto.
Geriau protingas priešas negu kvailas draugas.

Flebile principium melior fortuna sequetur.
Po apverktinos pradžios ateis didesnė laimė.

Hodie mihi, cras tibi.
Šiandien man, rytoj tau.

Aut vincere, aut mori.
Arba nugalėti, arba mirti.

Amicum moneas secreto, laudes palam.
Draugą bark slapta, girk viešai.

Arcum intensio frangit, animum demissio. (Publilius)
Laužo lanką įtempimas, sielą – prislėgta nuotaika.