Amor misceri cum timore non potest. (Seneca)
Negalima sieti meilės su baime.

Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus – tai padaryti juos laimingus. – O. Vaildas.

Iš pradžių vaikai myli savo tėvus. Po kurio laiko ima juos teisti. Retai kada jiems atleidžia. – O. Vaildas.

Kiekvienas vaikas iš dalies yra genijus, o kiekvienas genijus – iš dalies vaikas. – A. Šopenhaueris.

Vaikai suteikia darbui džiaugsmo, o nesėkmės dėl jų atrodo skaudesnės; vaikai gyvenimą daro malonesnį, o mirtį – ne tokią baisią. – F. Bekonas.

Galvoti apie taiką, vadinasi, galvoti apie vaikus. – (M. Gorbačiovas laiške Astridai Lindgren).

Priešingai nei suaugusiems, vaikams nereikia savęs apgaudinėti. – J. V. Gėtė.

Kiekvienas vaikas yra nepakartojama kūrybinė laboratorija su nežabota fantazija, kurios skrydis beribis ir nesuvaldomas. – K. Čiukovskis.

Jei vaikui duodamas žaislas, kurio stebuklingumo savo menku proteliu jis nesugeba įvertinti, kurio gražumo savo dar pusiau teprasivėrusiomis akimis negali įžvelgti, tai, užsispyręs, jis tą žaislą sulaužo; jei jis apatiškas – numeta ir nužingsniuoja pas sau lygius draugus. – O. Vaildas.

Tas, kuris nori gerai išauklėti vaiką, pasmerktas visuomet laikytis teisingų pažiūrų. – O. Balzakas.