Šis tvirtumo ir patvarumo idealas giliai įspaustas moters prigimtyje. Dabartiniame istorijos tarpsnyje kultūra yra kone vien vyriška; tai galios kultūra, ji nustūmė moterį į šešėlį. Todėl ši kultūra prarado pusiausvyrą ir svyrinėja nuo vieno karo prie kito. Moteris daug labiau negu vyras apdovanota pasyviomis savybėmis – skaistumu, kuklumu, atsidavimu ir pasiaukojimu. – R. Tagorė.

Tas, kuris sugeba valdyti moterį, sugebės valdyti valstybę. – O. de Balzakas.

Visuomenė taptų labai maloni, jeigu visos moterys būtų ištekėjusios, o visi vyrai – viengungiai. – E. Saltusas.

Savo vyrų visada pavydi negražios moterys. Gražioms – ne iki to: jos pavydi svetimų. – O. Vaildas.

Vyro laimė: aš noriu. Moters laimė: jis nori. – F. Nyčė.

Graži moteris patinka akims, gera – širdžiai; pirmoji yra papuošalas, antroji – lobis. – Napoleonas Bonapartas.

Meilėje vyras ieško visiškos vergės, o moteris – visiškos vergijos. Meilė grįžta į praeities kultūrą ir praeities visuomenę – į Rytus. – F. Nyčė.

Visada? Koks baisus žodis!..Moterys jį labai mėgsta. Jos sugadina kiekvieną meilę, siekdamos, kad ji truktų amžinai. – O. Vaildas.

Santuoka ypatinga tuo, kad su ja baigiasi stabo garbinimas. Kai vyras geriau įsižiūri į savo dievaitę, ji vėl tampa paprasta moterimi. – Dž. Adisonas.

Moterys ginasi puldamos, o puola staigiai ir nelauktai pasiduodamos. – O. Vaildas.