Bendra vyrų ir moterų klaida: netekę originalo ieškom kopijos. – V. Karalius.

Jausdamasi laiminga, ji būtų atrodžiusi tiesiog žavinga, nes laimė yra moterų poezija, lygiai kaip drabužiai yra jų gražna. – O. de Balzakas.

Meilė moteriai be galo svarbi ir niekuo nepakeičiama; ji prisodrina širdį ir apsaugo ją nuo gedimo lyg druska mėsą. – V. Hugo.

Moterys žaidžia savo grožiu kaip vaikas peiliu. Jos pačios juo susižeidžia. – V. Hugo.

Moteris tarsi vanduo. Tik tada daiktas, kada į ąsotį supiltas. Kožnai vyriškos globos reikia. – E. Malūkas.

Moteriai būti gražiai yra tik viena galimybė, o būti patraukliai – šimtai tūkstančių. – Š. L. Monteskje.

Kiekviena motina tikisi, kad jos duktė gaus geresnį vyrą negu ji, ir įsitikinusi, kad jos sūnus niekuomet negaus tokios geros žmonos, kaip jos tėvas. – M. A. Neksė.

Sūnūs – tai Motinos gyvenimo inkarai. – Sofoklis.

Moterys yra silpnos, bet motinos – stiprios. – V. Hugo.

Tautos ateitis motinų rankose. – O. de Balzakas.