Jei tėvas laiku kailio neišpers, tada vėliau vaikus pamokys pats gyvenimas, tik skaudžiau.

Geriausia motina yra ta, kuri galės pakeisti tėvą, kai jo nebebus. – J. V. Gėtė.

Pagarba – tai užkarda, lygiai sauganti ir tėvą su motina, ir vaiką; tėvus ji gelbsti nuo sielvarto, vaiką – nuo sąžinės graužimo. – O. de Balzakas.

Mintys apie draugystę

Nesitikėk iš draugystės naudos, o džiaukis galimybe teikti džiaugsmą kitam. – Seneka.

Tikras draugas turi būti antruoju mūsų „aš“; jis niekuomet nepareikalaus iš draugo nieko, išskyrus tai, kas dorovinga ir puiku; draugystė mums duota iš prigimties kaip kilnumo pagalbininkė, bet ne kaip ydų palydovė. – Ciceronas.

Savimeilė – draugystės nuodas. – O. de Balzakas.

Geriausias būdas išlaikyti draugystę

Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla. – J. V. Gėtė.

Svarbiausias tikros, aktyvios, vaisingos draugystės reikalavimas – eiti su draugu vienodu žingsniu, kad draugas pritartų mano tikslams, o aš – jo. – J. V. Gėtė.

Draugystė, atsiradusi vyno „pagalba“, veikia tiek pat kaip ir vynas, tik vieną naktį. – F. fon Logau.

Tikra aktyvi draugystė – tai savitarpio parama. Mano draugas pritaria mano sumanymams, o aš pritariu jo, mes kartu einame į priekį, nors mūsų mintys ir būtų skirtingos. – J. V. Gėtė.