Mokytojas – tai žmogus, kuris išugdo dvi mintis ten, kur anksčiau buvo viena. – E. G. Habardas.

Didžiausias mokytojo pasiekimas yra sugebėjimas pažadinti mokinio kūrybiškumą ir žingeidumą. – A. Einšteina

Laiminga ta šalis, kurioje protingiausi ir doriausi žmonės tampa mokytojais. – Sokratas.

Visas mokytojo pasididžiavimas – mokiniai, jo pasėtų sėklų dygimas. – D. Mendelejevas.

Tie, iš kurių mes mokomės, teisingai vadinami mūsų mokytojais, bet ne kiekvienas, kuris mus moko, vertas šio vardo. – J. V. Gėtė.

Žmonių nelaimė ta, kad nori būti kitų mokytojais. – Mencijus.

Mokytojo uždavinys kiekvienos tautos vaiką padaryti gyvybės veiksniu, kūrybos tarnu. – Vydūnas.

Mokytojas, jo mąstysena – štai kas visų svarbiausia mokymui ir auklėjimui. – A. Dystervegas.

Kas išsaugoja sena ir kartu sugeba įgyti naujų žinių, naujos patirties, tas gali būti žmonėms mokytojas ir pavyzdys. – Konfucijus.

Mokytojas, kuris nėra dogmatiškas yra tiesiog mokytojas, kuris nemokytojauja. – G. K. Čestertonas.