Laikas – pati didžiausia iš visų brangenybių. – Teofrastas.

Laiko praradimas tuo skaudesnis, kuo žmogus išmaningesnis. – J. V. Gėtė.

Laikas – tai protinės veiklos darbuotojo kapitalas. – O. de Balzakas.

Šykštuolis pamiršta, kaip greitai bėga laikas ir koks trumpas gyvenimas. – D. Didro.

Aš privalau valdyti laiką, o ne jis mane. – G. Meir.

Turėti laiko – pats nuostabiausias dalykas ir kartu pavojingiausias patyrimas. Dykinėjimas fatališkas tik vidutinybėms. Daugelis net nesugeba įrodyti, kad jie – ne vidutinybės. – Albertas Kamiu.

Yra vagių, kurie yra nebaudžiami įstatymo, bet visgi vagia iš žmonių brangiausia, – laiką. – Napoleonas Bonapartas.

Menas – tai nuotolis, kurį kančiai suteikia laikas. Tai žmogaus transcendencija savo paties atžvilgiu. – A. Kamiu.

Žmonės, neturintys laiko, paprastai nieko neveikia. – G. K. Lichtenbergas.

Laikas yra brangesnis už pinigus, bet žmonės moka pinigus, kad smagiai praleistų laiką. – Autorius nežinomas.