Est solitudo mater sollicitudinis.
Vienatvė yra nerimo motina.

Honores mutant mores, sed raro in meliores.
Aukštos pareigos keičia įpročius, bet retai gera linkme.

Nil novi sub sole.
Nieko nauja nėra po saule.

Periit, qui virtutis viam deseruit.
Kas išklydo iš doros kelio, tas žuvęs.

Quod est in animo sobrii, id est in lingua ebrii.
Kas blaiviam širdyje, tas girtam ant liežuvio.

Sine doctrina mors est quasi mortis imago.
Be mokslo gyvenimas yra tarsi mirties paveikslas.

Vacua vasa plurimum sonant.
Tušti indai labiausiai skamba.

Beneficium accipere est libertatem vendere.
Malonę priimti – laisvę parduoti.

Capram portare non possum et imponitis bovem.
Aš negaliu ožkos panešti, o kraunate man jautį.

Disce parvo esse contentus.
Išmok mažu pasitenkinti.