Exire magnus e tugurio vir potest.
Ir iš lūšnelės gali kilti didelis žmogus.

In medio stat veritas.
Tiesa yra ties viduriu.

Malo cum dignitate potius cadere, quam cum ignominia servire.
Kur kas geriau garbingai žūti, negu negarbingai vergauti.

Nolite judicare et non judicamini.
Neteiskite ir nebūsite teisiami.

Per risum multum cognoscimus stultum.
Kvailį iš didelio juoko pažįstame.

Recta via brevissima est.
Tiesus kelias – trumpiausias.

Ubi concordia, ibi victoria.
Kur santaika, ten pergalė.

Vincula da linguæ, vel tibi vincla dabit.
Supančiok liežuvį, arba jis tave supančios.

Bene habere corpore simul et animo curandum est.
Reikia rūpintis, kad būtų gera kartu ir kūnui, ir sielai.

Bonus intra, melior exi.
Geras įeik, geresnis išeik.