Centum viri unum pauperem spoliare non possunt.
Šimtas vyrų negali nurengti vieno varguolio.

Cogit rogando, cum rogat potentior.
Galingesniojo prašymas lygus įsakymui.

Cognatus pauperi nullus.
Beturtis neturi jokių giminių.

Consolatio miserorum est habere socios.
Vargšų paguoda – draugai.

Crocodili lacrimæ.
Krokodilo ašaros.

Cui bonus est vicinus, felix illucet dies.
Kas turi gerą kaimyną, tam šviečia laiminga diena.

Cum fortuna perit, nullus amicus erit.
Kai pinigai baigiasi, nebelieka ir draugų.

Decet imperatorem stantem mori.
Karžygiui dera mirti stačiam.

Decipit frons prima multos.
Pirmas žvilgsnis daugelį apgauna.

Diabolus non est tam ater ac pingitur.
Velnias ne toks juodas, kaip vaizduojamas.