Norite, kad Jūsų organizuojamas gimtadienio vakarėlis būtų įsimintinas? Tam reikia ne tik gausaus svečių būrio, bet ir veiklos, kuri leistų ne tik sėdėti prie stalo, bet ir veikti aktyviau. Tokių vakarėlių metu siūlome sužaisti bent jau keletą žaidimų.

MonopolisNeverta bijoti, kad žaidimai gali erzinti svečius. Tiesiog atrinkite juos pagal publiką, kuri susirinkusi į vakarėlį ir jų amžių. Pavyzdžiui, vaiko gimtadieniui rinkitės judresnius tačiau tokius, kurių metu neįmanoma susižaloti. Solidaus jubiliejaus proga į žaidimus įtraukite apdovanojimus šampano taure ar panašiai. Jaunimo vakarėlyje svarbiausia judrumas ir smagumas.

Patikėkite, žaidimų yra įvairiausių ir jie bus kiekvieno skoniui.

Tokia veikla ne tik neleis nuobodžiauti ar padės įsisiūbuoti vakarėliui. Žaidimus galima panaudoti ir kaip būdą susipažinti esantiems svečiams.

Yra įvairiausių žaidimų ir jų alternatyvų. Pavyzdžiui, jei švenčiate mažame draugų ar šeimos būryje bei nenorite fizinių veiklų – rinkitės stalo žaidimus. Jie skatina greitesnį mąstymą, reakciją į situaciją, lavina vaizduotę ir kelia gerus jausmus.

Stalo žaidimai, spalvinimo knygutės ir kitokia veikla pravers jei šventė suaugusiųjų, tačiau joje dalyvauja ir maži vaikai. Turėkite šių pramogų mažiesiems – tiek jie, tiek jų tėvai galės atsipalaiduoti ir pasimėgauti šventės malonumais.

Norėdami padėti organizuoti vakarėlį, surinkome žaidimų, kurie gali patikti Jums ir Jūsų svečiams.

Žaidimai

1. Kurtieji ir nebyliai

Žaidžiančius padalinkite į dvi komandas. Abi komandos sustoja eilėmis taip, kad stovėtų priešais priešininkų eilę. Vienoje eilėje stovi Nebyliai, kurie girdi, bet negali kalbėti. Kitoje – Kurtieji, kurie gali kalbėti, bet negirdi.

Kurčiai kalbina Nebylius, kurie gali atsakyti tik gestais. Taip pat, jie kalbina Kurčius, kurie negali atsakyti, nes negirdi. Tie, kurie užsimiršta – pralaimi. Pavyzdžiui, Kurčius atsako į klausimą, o Nebylys prabyla.

2. Valgykla

Susėdus ratu žaidėjai pasirenka kuo bus valgykloje: pipirai, druska, šeimininkas, stalas, keptuvė ir pan.

Vienas iš žaidėjų, iki šiol laukęs už durų, ateina ir ima pasakoti istoriją, nuotykį iš valgyklos (istorija gali būti paruošta iš anksto. Tokiu atveju ją liktų tik perskaityti.)

Skaitant/pasakojant istoriją bus minimi vardai, kuriuos pasirinko žaidžiantys.

Paminėjus jų vardą jie turi greit apsisukti. Pamiršę tai padaryti duoda fantą.

 

3. Judėjimas

Trumpas žaidimas, kuris išjudina užsisėdėjusius prie stalo ar net šiek tiek nuobodžiaujančius.
Visi svečiai atsistoja ir pradeda kartoti tai, ką daro vedantysis. Tai gali būti fiziniai pratimai, bėgiojimas, pasisveikinimas.

Pavyzdžiui, vedantysis gali nurodyti susimaišyti svečiams ir tada susipažinti su greta esančiais, naujais žmonėmis.

4. Virvė

Žaidėjai sustoja ratu, o jiems visiems į rankas įduodama virvė, kuri surištais galais. Gaunasi, kad virvė yra laikoma rato viduje. Vidury rato ir virvės apskritimo viduje stovi žaidėjas, kuris vis stengiasi suduoti per rankas vis kitam žaidėjui. Veiksmas vyksta, kai stovintys ratu juda – eina rateliu.

Žaidimo tikslas – atitraukti rankas, kad nesuduotų. Jei spėja suduoti – keičiasi vietomis su tuo, kuris sudavė. Taip pat, galima pakeisti taisykles ir gavus per nagus išeiti iš žaidimo. Kuo mažiau žmonių laiko virvę, tuo labiau sudėtingėja žaidimas.

 

5. Miestai

Žaidėjai sustoja ratu arba pasiskirsto po kambarį. Vienas pastatomas viduryje kambario ir jam užrišamos akys. Kiti stovintys pasirenka miesto pavadinimus.

Vedėjo tikslas – išjudinti žaidžiančiuosius, o stovinčio vidury kambario – pagauti judančius.

Vedėjas sako sakinį įtraukdamas du miestus, kurie yra sugalvoti žaidėjų. Pavyzdžiui: mano siuntinys keliauja iš Klaipėdos į Kauną. Po šių žodžių žmonės, kurie pasirinko tuos miestus, turi pasikeisti vietomis. Tačiau turi bėgti pro tą, kuriam užrištos akys. O šio tikslas – pagauti bent vieną iš jų. Pagavęs keičiasi vietomis.

 

6. Pantomima

Žaidėjai padalinami į komandas. Kiekviena iš jų išsirenka po vieną atstovą. Jam vedėjas pasako frazę ar žodį, gyvūną. Žaidėjas jį turi pavaizduoti savo komandos nariams, kad atspėtų.

Žaidimo metu negalima naudoti žodžių ar kitų garsų.

7. BOBUTĖ

Žaidimas, tinkantis susipažinimo įtvirtinimui.

Vienas žaidėjas užrištomis akimis pastatomas rate, kurį sudaro kiti žaidėjai. Tas, kuris užrištomis akimis, eina link rato ir liesdamas bando atspėti, kas čia per žmogus.

Neatspėjus – ratas pasisuka. Atspėjus, keičiamasi ar atspėtas žmogus turi duotą išpirką.

 

8. Pusės

Kambarys padalinamas į dvi dalis. Vienoje stovi vienas žmogus, kitoje visi kiti. Ten, kur stovi vienišius – gali įbėgti visi, tačiau į kitą pusę gali įbėgti tik tie, kurie ten buvo nuo pradžių.

Gausiosios komandos nariai bėgioja po kambarį, o vienišius juos gaudo. Pagavęs pasilieka savo pusėje. Tada pagautasis nebetenka teisės patekti į kitą kambario pusę.

Žaidimas tęsiasi tol, kol gausiosios komandos nariai būna sugauti ir perkelti į vienišiaus pusę.

 

9. Vištų gaudymas

Vienam iš žaidėjų užrišamos akys, jis stovi vidury likusių žaidėjų būrio. Šie bėga prie jo, erzina, gali paliesti, juokinti (tačiau ne stumdyti!).

Užrištomis akimis stovintis žmogus turi pagauti vieną iš tų, kuris jį erzina. Tada jie apsikeičia vietomis.

10. Valgykla

Susėdus ratu žaidėjai pasirenka kuo bus valgykloje: pipirai, druska, šeimininkas, stalas, keptuvė ir pan.

Vienas iš žaidėjų, iki šiol laukęs už durų, ateina ir ima pasakoti istoriją, nuotykį iš valgyklos (istorija gali būti paruošta iš anksto. Tokiu atveju ją liktų tik perskaityti.)

Skaitant/pasakojant istoriją bus minimi vardai, kuriuos pasirinko žaidžiantys.

Paminėjus jų vardą jie turi greit apsisukti. Pamiršę tai padaryti duoda fantą.

 

11. Sugedęs telefonas

Populiarus vaikystės žaidimas.

Visi žaidžiantys sustoja į eilę. Pirmajam vedėjas pašnibžda į ausį sakinį. Tas, kuriam pašnabždėjo, šnibžda šalia esančiam. Ir taip iki eilės galo. Paskutinis pasako, ką išgirdo.

Taip visi susako ką girdėjo žaidimo metu. Dažniausiai sakinys būna visiškai pasikeitęs.

 

12. Augalai

Susėdę žaidėjai pasivadina įvairiais augalais ir juos pasako garsiai. Pirmasis, kuris pradeda, sako: aš savo karvelius užleisiu ant… ir pamini vieną iš augalų, kurie buvo įvardinti.

Pavyzdžiui: aš savo karvelius užleisiu ant linų. Tada tas, kuris yra linai, sako: aš tavo karvelius nuvysiu pas rugius. Rugiai karvelius veja toliau. Žaidžiama nesustojant, bet kam nors susimaišius turi palikti išpirkai kokį nors savo daiktą.

13. Kamuolių gaudynės

Tai judrus žaidimas.

Svečiai susiskirsto į dvi grupes: vyrus ir moteris. Visi sustoja į ratą kas du. Tai yra: vyras, moteris, vyras ir taip toliau. Vidury stovintis vedėjas meta vieną iš dviejų kamuolių – raudoną arba juodą. Raudoną turi gaudyti moterys, o juodą vyrai.

Laimi tie, kurie suklysta mažiausiai kartų.

14. Kiaušinių lenktynės

Svečiai suskirstomi į dvi komandas, kurios sustoja eilėmis. Pirmiems duodamas šaukštas. Jie bėga iki kėdės, ant kurios yra kiaušinis, užsideda jį ant šaukšto ir turi pernešti kitam komandos nariui, kuris jau laukia. Tada jis neša iki kėdės, grįžta, perduoda tuščią šaukštą.

Laimi ta komanda, kuri sudaužo mažiausiai kiaušinių.

15. Pripilk stiklinę

Sudaromos dvi komandos, kurios sustoja eilėmis. Prie jų pastatoma po kibirą vandens. Tikslas – su šaukštu pasemti vandenį ir jį pernešti į stiklinę, kuri pastatyta toliau. Įpylęs vandens bėga atgal, perduoda šaukštą kitam. Laimi tie, kurie greičiau pripildo stiklinę

16. Linija

Nubrėžiama linija, kuria turi pereiti žaidimo dalyviai po vieną. Triukas – jie turi eiti žiūrėdami į liniją per platųjį žiūronų galą.

17. Susipažinimo vardai

Svečiai prie stalo turi po vieną atsistoti ir pasakyti savo vardą prie jo pridėję kokį nors būdvardį, kuris prasideda iš pirmosios jo vardo raidės. Pavyzdžiui, Justė judri. Kitas turi pasakyti savo vardą, būdvardį ir visų iki tol pasakytų vardus su būdvardžiais.
Tai geras susipažinimo žaidimas.