Pavasario giesmė jau girdis
Gėlių ir džiaugsmo kupina.
Linkiu, kad jos jėga galinga
Išpildytų ir jūsų svajones!

Mielosios moterys,
Jūs – nuostabiausias Visatos lobis,
Iš Jūsų gimsta visa, kas puošia ir taurina pasaulį,
Suteikia jam dvasingumo.

Žemėje būtų daug tuštumos,
Jei nebūtų Jūsų nešamos Šviesos, Meilės, Vilties ir Tikėjimo,
Kad rytojus būtų gražesnis ir saugesnis: Jūsų vaikams, artimiesiems ir Jums pačioms.

Būkite laimingos, jausdamos buvimo šioje žemėje prasmę.
Būkite mylimos ir mylinčios.
Tegul Jūsų darbus lydi sėkmė, o svajones – sparnai.

Valdovė sveikinimai

Vyrui gyvenime nelengva.
Kai jis gimsta, sveikinama motina.
Kai veda, žavimasi nuotaka.
Kai tampa tėvu, gėlės teikiamos žmonai.
Kai miršta, jo pensiją prašvilpia našlė!
Taip, kad karščiausi sveikinimai su diena tų,
Kurios visad ir visur valdo!

Vynas sveikinimai

Velniop darbą, velniop vyrą!
Šiandien mūsų diena yra!
Gerkim šampę, gerkim vyną,
Pabučiuokime kaimyną.
Pamirksėkim svetimam,
Šiandien viskas mums bim bam.
Su kovo 8-ąją!

Sveikinimas kovo 8

Kad visad žavėsiu spindėtum!
Kad meilės ir aistros norėtum!
Kad vyrai iš paskos bėgiotų…
Su rožėmis tau paduoti…!
Su kovo 8-ąją!

Pražydo, pražydo, pražydo..
Pavasario baltos snieguolės..
Ištirpo ir sniegas, ir purvas,
Ir likom tik mes – moterys – gėlės..
Su pavasario gražia švente!
Te gatvės švyti nuo gėlių šiandien!
Būkit mylimos!

Sveikinimas vyras ir moteris

Vyras ir moteris – tai dvi natos,
Be kurių žmogaus sielos stygos nesuskamba darniu ir skambiu akordu.
Su kovo 8-ąja mielosios moterys,
Visados būkite skambiausia ir švelniausia akordo nata.

Kampuose raudonos gėlės,
Ant stalo baltos servetėlės.
Šampanas liejas kibirais
Su bobų diena po velniais!

Uždekim pačios sau žvakes ir prisipilkim taurę vyno,
Ir nuo pat ryto imkim švęst, kad vakare mus atsimintų vyrai.

Moterys storos ir plonos,
O-ho, neškimės vyno ir duonos!
Pinigėlių kol yra, eikime darnia greta.
Susirinkę į kamputį padarykime gramutį.
Su moters diena!