Miega zuikis su zuikiene,
Bet sapnuoja jis lokienę,
Muistos zuikis, sukinėjas,
Jaučia kiaušiai ridinėjas.
Čiupt už klyno,
O brolyti, abu kiaušai nudažyti!
Su Šv. Velykom!

Juk dovanos pavasaris gegužę,
Sugrįš vėl paukščiai,
Sužydės žiedai..
Tegul Šv. Velykų varpo dūžiai
Širdy palieka laimę amžinai..
Su Šv. Velykom!

Pavasarinis vėjas mums atnešė nuostabią šventę – Velykas.
Tad lai ši šventė dovanoja tau gražiausius gėlių žiedlapius,
Šilčiausią saulės šilumą ir krištolinį lietų..
Su Šv. Velykomis!

Vištos kudakuoja, laksto po laukus,
O kai jas pakratom, gaunam kiaušinius.
Imame teptuką, dažom margučius,
Su Šventom Velykom sveikiname Jus!

Tai kas, kad šiemet toks pavasaris vėlyvas,
Ir nematyti tėviškėj pražydusių žibučių.
Tegul Velykų džiaugsmas kiekvienoj širdy bus gyvas,
Su beržo šakele ir kraitele margučių.

Suskambo Velykų varpai sidabriniai –
Šviesiau bus krūtinėj, laukuos ir gimtinėj.
Ir Kristus, ir Žemė, tiek vargo iškentę,
Mums atneša linksmą Išganymo šventę.

Ryžtingai nubloškęs ir tamsą, ir šaltį,
Pavasario šėlsmas vėl kelia jausmus.
Pajuskim tikėjimą, meilę ir viltį,
Velykos sugrįžo! Velykos pas mus!

Aš – Velykinė bobutė, dovanoju po margutį.
Žalią – simbolį stiprybės, melsvą – santaikos, ramybės,
O raudoną – nuo širdies – meilės simbolį vilties.
Su Šv. Velykom!


Tegul gyvenimas būna toks šviesus, kaip kiaušinio baltymas,
Te saulėtas – kaip kiaušinio trynys,
O sunkumai – trapūs, kaip kiaušinio lukštas.
Su Šv. Velykom!

Du gaideliai žirnius kūlė,
Jų kiaušiniai susidūrė!
Pirmą dieną mėlynavo,
Antrą dieną pažaliavo.
Mainėsi visom spalvom!
Su Velykom! Su šventom!