Per Velykų šventą rytą tūkstančiai margučių ritas,
Ritas žalias ir raudonas,
Gelsvo jau įskeltas šonas,
Tegul skyla tegul dūžta,
O tau laimės lai netrūksta.
Su Šv. Velykom.


Jau margučiai nudažyti,
Reikia skubiai juos daužyti!
Gal atsukim buteliuką ir išgerkim po stikliuką,
Pabučiuokime visus ir Velykos linksmos bus!

Žalsvo pampuro plyšimo..
Mažo paukščio sugrįžimo..
Sidabrinio katinuko..
Debesėlio balto pūko..
Džiaugsmo, saulėtų Velykų
Ir kitų gražių dalykų..
Su Šv. Velykom.

Velykos ateis labai gražiai,
Ridensim kiaušinėlius mes labai, labai,
Net jei Velykom nuotaika sugadinai,
Kiškiukai ir bobutė tavęs nepamirš tikrai.

Tikriausiai lauki jų labai, labai,
Tau kiaušinėliai svarbūs net labai, labai,
Juk šventė laukia nuostabi tikrai,
O juk tai Velykos ar žinai?

Velykų margučiai dažytom spalvom,
Velykų margučiai geltonom spalvom,
Įvairios tos spalvos laikysis ilgai,
Jei Tu Velykas atšvęsi gerai!

Ateis Velykų rytas ir pievos sužaliuos,
Išbėgs iš miško briedis, kiaušiniais pamojuos.
Su Šv. Velykom.

Glėbį saulės, šilumos, nuotaikos labai geros,
Daug linksmybių įvairių, nemiegot ligi gaidžių.
Ir margučių tau stiprių per Velykas aš linkiu.

Jau Velykos, jau Velykos,
Ir kiaušinių pilnos gryčios.
Nusimarginai ir tu,
Gal ne vieną , gal ne du.
Tai linkiu linksmų, gražių,
Tų margų dviejų dienų.

Kai varpai Velykų
Ankstų rytą gaus,
Vėl dievas malonėm
Lai tave apgaubs.

Džiaugsmas, meilė ir viltis
Visada telydi,
Atgimimo džiaugsmas
Širdyje težydi!

Lai šitos šventės spinduliai apšviečia jūsų sielas,
Kurios, išvargintos sunkumų, barasi ant Dievo.
Lai jūsų stalo šiluma sušildo artimuosius,
Kurie lyg saulės išsiilgo nuoširdžiausių žodžių.

Ir lai, sudaužus kiaušinius, sudūžta visos bėdos,
Sudūžta pyktis ir pagieža.