Divitiae raro optimis contingunt.
Kilnūs žmonės turtų retai įsigyja.

E duobus malis minus eligendum est.
Iš dviejų blogybių reikia pasirinkti mažesnę.

Feci, quod potui, faciant meliora potentes.
Padariau, ką galėjau, kas gali, tepadaro geriau.

Equi donati dentes non inspiciuntur.
Dovanotam arkliui į dantis nežiūrima.

Dixi et animam levavi.
Pasakiau, ir sielą nuraminau.

Cum labor in damno est, crescit mortalis egestas.
Kai darbas yra nuostolingas, užpuola mirtinas vargas.

Corruptissima republica plurimæ leges.
Kuo blogesnė valstybinė santvarka, tuo daugiau įstatymų.

Cibus non multus, sed sæpe, nocte et die, dandus est, ut nutriat neque oneret.
Valgyti reikia duoti ne daug, bet dažnai, dieną ir naktį, kad (valgis) maitintų, o ne apsunkintų.

Canities non affert sapientiam.
Žili plaukai nerodo išminties.

Bonis nocet, qui malis parcit.
Kas blogųjų gailisi, tas geriesiems kenkia.