Dangus viršum žmogaus visuomet apsiniaukdavo tuo smarkiau, juo labiau žmogus imdavo gėdytis žmogaus. – F. Nyčė.

Šeima visada bus visuomenės pagrindas. – O. de Balzakas.

Žmonės, kad ir kokių jie turi trūkumų, labiau už viską verti meilės. – J. V. Gėtė.

Žmones galima pažinti tada, kai jie dirba sau artimą darbą. – A. Moravija.

Žmogus visada yra kažkas daugiau, nei jis apie save žino ar gali žinoti. – K. Jaspersas.

Žmogus tampa žmogumi tik tarp žmonių. – J. Becheris.

Žmogus pažįsta pats save tik tiek, kiek jis pažįsta pasaulį. – J. V. Gėtė.

Žmogus – ne angelas ir ne žvėris, ir nelaimė ta, kad, trokšdamas tapti angelu, jis tampa žvėrimi. – B. Paskalis.

Žmogui viskas atrodo menka. Tai dėl to, kad jis pats menkas. – J. V. Gėtė.

Visada atsiras žmonių, kurie suteiks tau skausmą. Reikia ir toliau tikėti žmonėmis, tik būti truputį atsargesniais. – G. G. Markesas.