Tikrą draugą nelaimėje pažinsi. – Ciceronas.

Niekuomet laimė nėra iškėlusi žmogaus į tokią aukštumą, kad jam nebūtų reikėję draugo. – Seneka.

Niekada neprailgs kelias, jei draugas šalia. – R.M. Rilke

Draugas

Geriau už teisybę laimėti priešą negu su melu draugą. – V. Kudirka.

Aš nusišalinau nuo pasaulio ne todėl, kad turėjau jame priešų, o kad turėjau jame draugų. Ne todėl, kad jie man kenkė, kaip paprastai būna, o kad manė, jog aš geresnis nei esu iš tikrųjų. Tai melas, kurio negalėjau pakęsti. – A. Kamiu.

Draugą aš labiausiai myliu už jo trūkumus, apie kuriuos galima pakalbėti. – V. Hazlitas.

Tikras draugas tas, kuris laikys tave už rankos ir jaus tavo širdį. – Gabriel Garcia Marquez

Pataikauti savo bičiulių silpnybėms, nematyti jų ydų, net žavėtis jų trūkumais, tartum dorybėmis – argi tai nėra gimininga kvailybei? – E. Roterdamietis.

Nedžiugina jokie turtai, kai neturi draugo. – Seneka

Tikra aktyvi draugystė – tai savitarpio parama. Mano draugas pritaria mano sumanymams, o aš pritariu jo, mes kartu einame į priekį, nors mūsų mintys ir būtų skirtingos. – J. V. Gėtė.